Inilah kitab yang bernama Minyatul Musoli karangan Tuan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani

Saturday, March 6, 2010

Minyatul Musolli - Muka surat 6 - Syarat sah sembahyang

Maka adalah syarat sembahyang itu sembilan perkara - Pertama mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zonn [ظن] - maka tiada sah sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnnya dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun - dan kedua berhadap ia akan kiblat yakni akan kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun - dan ketiga menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya tiada pihak bawahnya dan jikalau dengan lumpur sekalipun - dan keempat mengetahui ia akan kaifiat sembahyang seperti bahawa diketahui akan fardu dan dibezakan dia daripada sunatnya bahkan jika ia iktikadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tiada dibezakan pada hal orang awam dan tiada diqasadkan sunat itu yang fardunya sahlah sembahyangnya - kelima suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada gerakannya dan diamnya - maka tiada sah sembahyang serta sesuatu daripadanya atau pada menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya dan tiada dimaaf jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh dan dimaafkan tempat istinjak dengan umpama batu dan sedikit darah dan tahi lalat dan tanah jalan raya yang najis dan darah ?? dan kutu anjing dan darah ?? dan nanah dan ?? air kumuhan yang ada baginya yang ada baginya baunya dan jikalau sembahyang dia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya dengan tiada mengetahui akan dia atau dengan lupa kemudian teringat nescaya wajib mengulangi akan dia - dan ketujuh meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa maka batal sembahyangnya dengan berkata-kata dua huruf sama ada memberi faham perkataannya atau tiada atau dengan satu huruf yang memberi faham seperti qi(ق) atau 'i(ع) kerana makna qi [ق] itu daripada wiqoyah [وقاية] dan 'i [ع] itu daripada wi'ayah[وعاية] atau satu huruf yang bermad [مد] kerana mad itu ada kalanya alif atau wau atau ya maka jadi dua huruf maka batal sembahyangnya dengan demikian itu - dan kedelapan meninggalkan melebihkan rukun fi'li [] dengan sahajanya maka jika ia sujud tiga kali atau ruku' dua kali seperti ia sujud atas umpama suatu yang tajam maka diangkat dahinya maka sujud pula nescaya menambahi sujud jikalau sedikit diangkat kepalanya sekalipun maka dinamakan menambahi rukun fi'li maka batal sembahyangnya dengan dia dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang seperti memukul kali pukul atau melangkah tiga kali langkah yang berturut-turut atau lainnya daripadanya atau satu langkah yang keji seperti melompat ia maka batal sembahyang dengan dia tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun seperti menggerakkan anak jarinya membilang-bilang tasbih atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya tiada batal sembahyangnya dengan dia - dan kesembilan jangan mengerjakan suatu yang membatalkan puasanya di dalam sembahyang seperti makan dan minum dan memasukkan suatu di dalam rongganya yang terbuka seperti memasukkan suatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin keduanya dan jikalau dengan ?? atas perbuatan yang demikian itu sekalipun kerana ?? yang demikian itu dan dua gerak atau dua langkah sedikit namanya pada arif tiada batal sembahyang dengan dia - inilah sembilan syarat maka wajib kita peliharakan dia supaya sah sembahyangnya dan jikalau ditinggalkan satu syarat daripadanya tiada sah sembahyangnya

Sunday, January 24, 2010

Minyatul Musolli - Muka surat 5 - keadaan hati dalam sembahyang - kelebihan sembahyang

Kata Muhammad bin Ali Tarmizi r.a. bermula sembahyang itu 'imaduddin - dan ialah yang pertama yang difardukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin itu sembahyang - bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya supaya berhadap segala hamba itu kepada-Nya dalam rupa kehambaan dengan keadaannya 'tazallul' yakni merendah dirinya dan 'tasliman' yakni menyerah dirinya bagi Tuhannya dan 'tabzilan' yakni hina dan 'takhaddu'an' yakni khudhu' dan 'takhassyu'an' yakni dengan khusyuk dan 'targhiban' yakni gemar dan suka dan 'tamalluqan' yakni rindu dendam - maka 'wuquf' itu yakni berdiri itu rupa 'tazallul' dan takbir itu rupa 'taslim' dan 'thanak' dan tilawah itu rupa 'tabazzul' dan ruku' itu rupa 'takhaddu' dan sujud itu rupa 'takhassyu' dan 'julus' itu berupa 'taraghub' dan 'tasyahhud' itu rupa 'tamluq' - maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan sekaliannya supaya berhadap Allah s.w.t atas mereka itu dengan 'tarahum' yakni dengan kasihannya dan lembutnya dan berhadap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya - maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini - dan sabda Nabi s.a.w bermula sembahyang itu nur dan lagi sabdanya sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan muka-Nya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya dan bahawasanya Allah s.w.t ?? mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya lagi ia membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan dan yang mempunyai dharuri daripada ahli 'qulub' - maka muliakan akan mereka itu tatakala mendirikan sembahyang - maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukainya dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah s.w.t dan kerana inilah firman Allah Ta'ala:
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya tiada kami pinta akan kamu rezeki kami yang memberi rezeki akan kamu - maka sebenarlah bahawa adalah tempat sejuk mata hati hamba Allah yang ?? dan dengan dia tetap mata hatinya iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya tetapi bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira-kira ?? riwayat daripada Hasan r.a. bahawasanya Nabi s.a.w bersabda "Umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu lagi banyak airnya memandi ia padanya tiap-tiap hari lima kali maka apa yang tinggal atasnya daripada kotornya" - yakni bahawasanya lima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia melainkan dosa yang besar maka berkehendak ia kepada taubat - dan riwayat daripada 'Ubadah bin as-Somat sabda Nabi s.a.w "Lima waktu ini difardu Allah akan segala hamba maka barangsiapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjiannya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga dan barang siapa meninggalkan dia dengan haknya tiada ada baginya pada Allah Ta'ala itu janjiannya jika dikehendak dikasihankan dia maka jika dikehendak diseksanya" - dan lagi sabda Nabi s.a.w bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahannya - ketahui oleh kamu hai orang yang berkehendak kemenangan setengah daripada orang yang muhafiz yakni memeliharakan bagi sembahyang dan yang mendirikan dia hendaklah ia memelihara segala syaratnya

Monday, January 18, 2010

Minyatul Musolli - Muka surat 4

maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah taala dan rasul-Nya menegahkan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian itu daripada segala pekerjaan yang jahat-jahat dan sabda nabi s.a.w
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّى
sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang - maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan nabi s.a.w atas jalan yang kita ambil daripada ulamak umat ini yang dahulu dan yang kemudian seperti yang disebut didalam kitab mereka itu radiallahuanhum ialah yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memelihara akan dia - kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna - maka iaitu syarat seperti ruhnya maka rukun seperti kepala dan badannya, sunat ab'ad seperti anggotanya dan sunat haiah itu seperti segala bulu perhiasannya - dan ada baginya rupa hakikat yang batin dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali - maka adapun rupanya yang zahir itu maka yaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca fatihah dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud dan duduk antara keduanya dan duduk tasyahhud dan tahiyyat dan salam - inilah segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya - adapun hakikat yang batin maka seumpama khusyuk dan hadir hati dan sempurna ikhlas dan tazallul dan tafahhum bagi ma'anil qiraah dan tasbih dan lainnya daripada wazifah sembahyang yang batin - maka zahir sembahyang bahagian badannya dan anggotanya dan batin sembahyang bahagian hati dan sir dan demikian itu tempat tilik hak Allah s.w.t daripada hambanya yaitu hati dan sir - kata Imam Ghazali r.h. umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati tiada ruh baginya dan seumpama seorang yang mentaksir pada mendirikan zahir sembahyang seumpama ia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu siksa dan murkanya dan marahnya kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan - kemudian katanya maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu jangan ada seperti seperti itu dan takut olehmu kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahnya dengan sifat ini maka mengwajibkan kamu siksa maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah taala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya sembahyang lima waktu ini seperti barang yang disebut pada hadis rasulullah s.a.w bahawasanya sabda ia:
مَا أُوتِىَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا خَيْرًا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا
tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan dua rakaat yang disembahyangkan akan keduanya
فَفِيهَا يَحْصُلُ لَهُ الخَلْوَةُ مَعَهُ وَالإِنْفِرَادُ بِهِ وَالمُجَالَسَةُ لَهُ وَالإِنْقِطَاعُ إِلَيهِ وَفِيهَا تُرْفَعُ عَنْ قُلُوبِهِم الحُجُبُ وَالأَسْتَارُ وَتُجْلَى فِيهَا حَقَائِقُ الأَسْرَارِ وَتَشْرُقُ فِيهَا الأَنْوَارُ وَفِيهَا تَكُونُ المُنَاجَاةُ وَالمُصَافَاةُ وَهِى صِلَةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
maka padanya hasillah baginya khalwah ia sertanya dan dapat asing ia dengan dia dan dapat sekedudukan baginya dan memutuskan dirinya kepadanya dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhannya dan nyatalah padanya itu segala 'haqaiq' dan 'asrar' dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya dan jernih hatinya dan sirnya dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya azzawajjala

---------------------------------------------------------------
Huraian:
Sembahyang sebagaimana yang disuruh oleh Allah s.w.t mengikut sunnah Rasulullah s.a.w akan dapat menegah seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan munkar seperti berjudi, minum arak dan berzina. Sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya " Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang". Oleh kerana kita hidup jauh dari zaman Rasulullah s.a.w, maka sabda Rasulullah s.a.w itu membawa maksud, kita hendaklah sembahyang sebagaimana diajar oleh para ulama' sama ada ulama' dahulu yang mereka tinggalkan pengajaran mereka melalui kitab-kitab mereka ataupun sebagaimana diajar secara langsung oleh ulama' zaman sekarang.

Sembahyang yang sempurna memenuhi kedua-dua syarat iaitu zahir dan batin. Bahagian zahir sembahyang adalah seperti berikut:
- Syarat sembahyang adalah ruh
- Rukun sembahyang adalah kepala dan badan(contoh: Bacaan Fatihah, rukuk, sujud)
- Sunat ab'adh seperti anggotanya
- Sunat Haiah seperti perhiasan badan yang lain seperti bulu, kening, janggut dan sebagainya

Kesempurnaan batin sembahyang adalah seperti khusyuk, hadir hati, tazallul - menghina diri atau merendah diri - , tafahhum - memahami makna bacaan dalam semua wazifah - perbuatan atau pekerjaan - dalam sembahyang. Tempat bagi perbuatan batin ialah hati yang mana lebih diambil kira oleh Allah s.w.t daripada sekadar perbuatan zahir.

Imam Ghazali r.a. memberi perumpamaan orang yang mendirikan sembahyang dalam keadaan lalai hatinya seperti seseorang yang menghadiahkan seorang dayang atau hamba yang mati kepada seorang raja yang tinggi darjatnya. Manakala orang yang sembahyang yang tidak sempurna perbuatan zahir sembahyang seperti rukun dan syarat sembahyang adalah seperti menghadiahkan hamba yang cacat anggotanya. Maka akibat daripada pemberian ini, raja pasti murka dan orang yang memberi hadiah itu akan menerima siksaan daripada raja.

Oleh yang demikian, kita hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan sembahyang yang tidak sempurna sama ada zahir ataupun batin kerana mendirikan sembahyang seumpama menyerahkan sembahyang kita kepada Allah s.w.t yang bukan sekadar Raja segala raja dibumi, bahkan raja bagi sekalian alam dan ketidaksempurnaan sembahyang akan mengundang murka daripada Allah s.w.t.

Allah s.w.t telah menjadikan sembahyang nikmat yang besar kepada hamba-hamba-Nya. Allah s.w.t telah memuliakan syariat sembahyang sehingga penyerahan kewajipan sembahyang bertempat di langit pada malam israk dan mi'raj Rasulullah s.a.w. Umat Islam perlu membuang anggapan bahawa pensyariatan sembahyang adalah sesuatu yang membebankan sedangkan dalam sembahyang inilah Allah s.w.t memberi ketenangan, kerehatan hati, minda serta anggota dan segala macam makrifat dan rahsia yang Allah campakkan dalam hati hamba-Nya yang bersembahyang.

Sabda Rasulullah s.a.w. "Tiada yang lebih baik yang diberi kepada seorang hamba selain daripada dapat mengerjakan solat dua rakaat".

Sembahyang sebagai nikmat yang besar ini dinyatakan juga oleh pengarang kitab sebagai:
- khalwah atau bersunyian bersama Allah s.w.t
- pengasingan daripada kesibukan dunia
- ketenangan hati bersama Allah s.w.t
- memutuskan semua urusan hidup apabila mengadap-Nya
- tabir dan hijab akan diangkat dalam sembahyang untuk hamba-Nya yang terpilih
- dibentang kepadanya rahsia dan hakikat
- diterang kepada hamba-Nya cahaya kecemerlangan
- tempat munajat atau bicara dengan Allah s.w.t
- menjernihkan hati
- cara berhubung Allah s.w.t bersama hamba-Nya.


Sunday, January 17, 2010

Minyatul Musoli - Muka surat 3

dan demikianlah selama-lamanya - maka dengan demikian itulah suruh Allah s.w.t akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya dan dengan dia memperikan sifat mereka itu maka firman peliharakan oleh kamu hai orang yang mukmin atas sembahyang yang lima waktu dan memeliharakan sembahyang wusta dan berdiri kamu bagi Allah s.w.t mengerjakan kamu akan taat - maka dikehendaki dengan selawat itu iaitu sembahyang fardu yang lima waktu iaitu zohor dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh - maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuan selama ada ia berakal dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai dan sakitnya kepada sehingga-hingga sampainya sekalipun tiada diuzurkan meninggalkan dia - dan dikehendaki dengan solatul wusta iaitu sembahyang asar - adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya - dan adalah sebab diturunkan itu kerana memudahkan sembahyang tatakala takut bahawanya adalah orang Islam serta Rasulullah s.a.w pada setengah peperangan sembahyang Rasulullah s.a.w sembahyang zohor atas jalan adatnya dah adalah musrikun hampir dengan mereka itu melihat ia akan muslimin - maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang kata setengah daripada musyrikin jikalau kamu gerempak atas mereka itu di dalam sembahyang mereka itu nescaya mengena kamu akan mereka itu - maka berkata setengah yang lainnya bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka itu dan anak-anaknya - yakni dikehendakinya mereka itu sembahyang asar - maka turunlah Jibril a.s atas Rasulullah s.a.w dengan sembahyang syiddatul khauf - maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar dan nyatanya hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya - dah lagi firman Allah s.w.t

مُنِيبِينَ إِلَيهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ

kembali kamu hai segala mukminin kepada Allah dan takut akan dia dan dirikan oleh kamu akan sembahyang dan jangan ada ada kamu daripada orang yang musyrikin - maka makna 'anabah' kembali kamu kepada Allah dan 'taqwahu' itu takut akan Allah dan erti 'iqamati solah' yaitu mendatang dengan dia atas wajah yang disuruh Allah taala - dan lagi firman-Nya:

قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِى صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ
hingga akhir
وَالَّذِينَ هُم عَلَى صَلَوَاتِهِم يُحَافِظُونَ

sanya telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun yaitu orang yang mukminun yaitu orang yang ada mereka itu khusyuk yakni tetap anggotanya tatakala sembahyang - hingga akhirnya firmannya - dan segala yang adalah atas sembahyang mereka itu memelihara akan dia - dan lagi firman-Nya

إِلَّا مُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَلَى صَلَاتِهِم دَائِمُونَ

melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu yang berkekalan memelihara akan dia - maka di 'istithna' yakni dikeluarkan mereka itu daripada bagi manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tatakala mengena mereka itu kejahatan dan apabila mengena mereka itu kebajikan ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan - maka seperti bahawasa Allah s.w.t berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan terkejut apabila menyentuh mereka itu kejahatan dan tiada memegang kebajikan baginya apabila datang kebajikan baginya tetapi ia menafkahkan atas keredhaan Allah s.w.t - dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada 'fahsya' dan 'munkar' seperti firman Allah taala:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر

dan dirikan olehmu akan sembahyang bahawasanya sembahyang itu menegah daripada kejahatan dan pekerjaan yang munkar dan sungguhnya zikrullah itu terlebih besar

Minyatul Musolli - Muka surat 2 - Permulaan Kitab, Pujian kepada Allah, Selawat Rasulullah s.a.w, Tempat Sembahyang dalam Agama

بسم الله الرحمن الرحيم


Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat

الحمدالله رب العالمين * الذي جعل الصلاة طريقة المتقين

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang lima waktu ini jalan segala orang yang muttaqin

وَجَعَلَ فِيْهَا قُرَّةَ عَيْنِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ * وَرُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ

dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin - yakni dijadikan sejuk mata hati nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya - dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama

وَجَعَلَ فِيْهَا جَنَّةَ العَاجلَةِ لِلْمُحِبِّيْنَ * وَمَعْدِنَ أَسْرَارِ لِلْعَاشِقِيْنَ

dan menjadikan padanya dapat lazat manusia khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin - dan tempat galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang 'asyikin yakni rindu mereka itu akan mahbubnya

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ وَشَفِيعِ المُذْنِبِينَ

dan rahmat Allah dan selamatnya penghulu kita Nabi Muhammad pesuruh Tuhan sekalian alam dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ * صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَينَ إِلَى يَومِ الدِّينَ

dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dah segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat dah selamatnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat

وَبَعْدُ فَاعْلَمُوا يَا مَعَاشَرَ المُسْلِمِينَ وَفَّقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ وَأَلْهَمَنَا رُشْدَنَا وَأَعَاذَنَا مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا

dan adapun kemudian dari itu maka ketahui oleh kamu hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah s.w.t dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita

إِنَّ الصَّلَاةَ عِمَادُ الدِّيْنِ وَأَجَّلُ مَبَانِى الإِسْلَامِ الخَمْسِ بَعْدَ الشَهَادَتَينِ

bahawasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah

وَمَحَلُّهَا مِنَ الدِّيْنِ مَحَلُّ الرَّأْسِ مِنَ الجَسَدِ فَكَمَا أَنَّهُ لَا حَيَاةَ لِمَنْ لَا رَأْسَ لَهُ فَكَذَلِكَ لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ صَلَاةَ لَهُ كَذَلِكَ وَرَدَ فِى الأَخْبَارِ

dah tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh - maka bahawanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya - maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya - demikian telah datang beberapa hadis nabi s.a.w

جَعَلَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم مِنَ المُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَاةِ المُقِيمِينَ لَهَا الخَاشِعِينَ فِيهَا الدَّائِمِينَ عَلَيهَا فَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ فِى كِتَابِهِ وَبِهِ وَصَفَهُم فَقَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

maka menjadikan kami Allah s.w.t dah akan kamu daripada orang yang memelihara akan atas sembahyang lima waktu dah orang yang muqim bagi sembahyang yakni mendirikan dan memelihara akan dia lagi orang yang khusyuk padanya - yakni tetap hatinya dah anggotanya di dalam sembahyang lagi yang mengekalkan atas sembahyang - yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencinta ia hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya


------------------------------------------------------------------------------------

Kitab ini dinamakan "Minyatul Musolli" [مِنْيَةُ الْمُصَلِّى]. Boleh juga dibaca "Munyatul Musolli" [مُنْيَةُ الْمُصَلِّى]. Kalimah "minyah" [مِنْيَةُ] ialah kalimah mufrad atau 'singular', jamak [مِنَن] atau [مُنَن] dengan membawa maksud 'orang yang amat berkehendak' ataupun 'sesuatu yang amat dikehendaki'. Jadi 'minyatul musolli' membawa maksuي 'sesuatu yang amat dikehendaki oleh orang yang bersembahyang'. Seseorang yang ingin mendirikan sembahyang sangat berhajat kepada buku ini jika dia ingin melakukan sembahyang yang sempurna. Jangan dibaca dengan "Maniyyatul Musolli" [مَنِيَّةُ الْمُصَلِّى] kerana ia membawa maksud 'mati orang yang sembahyang'. Pengarang kitab ini terkenal dengan nama As-Sheikh Daud Al-Fatani. Nama yang mashur dikalangan ahli akedemik ialah Al-'Alimul A'llamah Al-Hibrul Fahhamah Al-Wari'ul Kamil Al-Fadhil Al-Muhaqqiq Al-'Amil Al-'Arifur Rabbani Sayyid As-Syeikh Daud Abdullah Al-Fatani
[العالم العلامة الحبر الفهامة الوارع الكامل الفاضل المحقق العامل العارف الربانى السيد الشيخ داود عبد الله الفطانى]. Setiap gelaran ini mewakili peribadi beliau iaitu Al-'Alimul A'llamah, orang yang mengetahui dan benar-benar mengetahui, Al-Hibrul Fahhamah, faham apa yang ditulis, Al-Wari'ul Kamil, orang yang sempurna kewarakan, Al-Fadhil, yang mempunyai kelebihan, Al-Muhaqqiq, editor kitab, Al-Amil, orang yang beramal dengan ilmunya, Al-'Arifur Rabbani, gelaran bagi ahli tarikat yang sampai tarikatnya kepada junjungan Rasulullah s.a.w. Mazhab fekah beliau ialah mazhab Shafe'i. Lahir pada tahun 1133H wafat 1297H bersamaan 1847 Masihi dengan umur 164. Belajar 30 tahun di Mekkah dan 5 tahun di Madinah. Beliau berjaya mengarang dan menterjemah lebih daripada seratus buah kitab.