Saturday, March 6, 2010

Minyatul Musolli - Muka surat 6 - Syarat sah sembahyang

Maka adalah syarat sembahyang itu sembilan perkara - Pertama mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zonn [ظن] - maka tiada sah sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnnya dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun - dan kedua berhadap ia akan kiblat yakni akan kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun - dan ketiga menutup aurat antara pusat dan lutut jika laki-laki dan sahaya perempuan dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya tiada pihak bawahnya dan jikalau dengan lumpur sekalipun - dan keempat mengetahui ia akan kaifiat sembahyang seperti bahawa diketahui akan fardu dan dibezakan dia daripada sunatnya bahkan jika ia iktikadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat dan tiada dibezakan pada hal orang awam dan tiada diqasadkan sunat itu yang fardunya sahlah sembahyangnya - kelima suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada gerakannya dan diamnya - maka tiada sah sembahyang serta sesuatu daripadanya atau pada menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya dan tiada dimaaf jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh dan dimaafkan tempat istinjak dengan umpama batu dan sedikit darah dan tahi lalat dan tanah jalan raya yang najis dan darah ?? dan kutu anjing dan darah ?? dan nanah dan ?? air kumuhan yang ada baginya yang ada baginya baunya dan jikalau sembahyang dia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya dengan tiada mengetahui akan dia atau dengan lupa kemudian teringat nescaya wajib mengulangi akan dia - dan ketujuh meninggalkan berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir atau doa maka batal sembahyangnya dengan berkata-kata dua huruf sama ada memberi faham perkataannya atau tiada atau dengan satu huruf yang memberi faham seperti qi(ق) atau 'i(ع) kerana makna qi [ق] itu daripada wiqoyah [وقاية] dan 'i [ع] itu daripada wi'ayah[وعاية] atau satu huruf yang bermad [مد] kerana mad itu ada kalanya alif atau wau atau ya maka jadi dua huruf maka batal sembahyangnya dengan demikian itu - dan kedelapan meninggalkan melebihkan rukun fi'li [] dengan sahajanya maka jika ia sujud tiga kali atau ruku' dua kali seperti ia sujud atas umpama suatu yang tajam maka diangkat dahinya maka sujud pula nescaya menambahi sujud jikalau sedikit diangkat kepalanya sekalipun maka dinamakan menambahi rukun fi'li maka batal sembahyangnya dengan dia dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang seperti memukul kali pukul atau melangkah tiga kali langkah yang berturut-turut atau lainnya daripadanya atau satu langkah yang keji seperti melompat ia maka batal sembahyang dengan dia tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit jikalau banyak sekalipun seperti menggerakkan anak jarinya membilang-bilang tasbih atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya tiada batal sembahyangnya dengan dia - dan kesembilan jangan mengerjakan suatu yang membatalkan puasanya di dalam sembahyang seperti makan dan minum dan memasukkan suatu di dalam rongganya yang terbuka seperti memasukkan suatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin keduanya dan jikalau dengan ?? atas perbuatan yang demikian itu sekalipun kerana ?? yang demikian itu dan dua gerak atau dua langkah sedikit namanya pada arif tiada batal sembahyang dengan dia - inilah sembilan syarat maka wajib kita peliharakan dia supaya sah sembahyangnya dan jikalau ditinggalkan satu syarat daripadanya tiada sah sembahyangnya